Ahkaf suresi

AHKAF SURESİ, Kuran-ı Kerim’in 46. suresi. 35 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça ahkaf sözcüğü kum tepeleri anlamını taşır. Sure, Ad kav-minin kum tepeleri altında kalarak yok edildiğini anlattığı için bu adla bilinir. Ahkaf sözcüğünün geçtiği 21.-25. ayetler şöyledir: “Ad’ın soydaşını bir düşün. O ahkaf bölgesindeki ulusunu uyarmış, doğrusu sizin için büyük günün azabından korkuyorum demişti. Onlar da sen bizi tanrılarımızdan vazgeçirmeye mi geldin, demişlerdi. Bir bulutun üstlerine geldiğini görünce, işte bir yağmur bulutu, dediler. Yok, o sizin çabucak gelmesini istediğinizdir, onunla bir fırtına geliyor ki, içinde acıklı bir azap vardır. Şimdi o Tanrımın buyruğuyla her şeyi yok edecek. Bunun üzerine evlerin yıkıntılarından başka bir şey görünmez oldu. İşte biz günahkârları böyle cezalandırırız”.

Leave a Reply