Akasya

AKASYA, (Lat. Acacia). Baklagiller familyasından bir ağaç türü. Genellik­le Avustralya, Kuzey Afrika, Tasman- ya gibi tropikal ya da subtropikal böl­gelerde yetişir. 500’ün üzerinde türü vardır. Boyları 1,5-12,5 m – 10-25 m arasında değişir. Koyu sarı, beyaz renkte küçük çiçekleri salkım biçimin­de ve güzel kokuludur. Yaprak biçim­leri ikili bileşik ya da tüysü bileşik (bilginat) bir durumda ve genellikle genişçe bir yaprağın daha küçük yap- rakçıklara ayrılması sonucu girintili
çıkıntılı bir görünümdedir. Türlerin tü­münde dallar dikenlidir. Kültürü yapıl­mış olanlar günümüzde park ve bahçe­lerde süs bitkisi olarak yetiştilir. Ağa­cından kereste ve odun olarak yararla­nıldığı gibi, bazı türleri eczacılık ve tıp alanında da kullanılır. Acacia saligna türünün kabukları sepicilikte aranan bir ana üründür. Mimoza olarak bili­nen, süs çiçekleri açan ağaç da, bir akasya türü olan Acacia dealbata’dır. Arabistan akasyası denen türünden el­de edilen arapzamkmdan eczacılık alanında yararlanılır.

Leave a Reply