Araz

Arazlar.
– Belirti, sonradan meydana gelen özellik, belirtiler.
– Hastalık, dert (denizli, kütahya, konya).
– İşâret, alâmet. * Tesâdüf, rast gelme. * Kaza. Felâket. Zâtî olmayan hâl ve keyfiyet. * Fls. Herhangi bir cevherin varlığı için zaruri olmayan vasıf. Meselâ: şekerin beyaz rengi şekerin varlığı için zaruri değildir.

Leave a Reply