Asa

Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek. Eskiden ihtiyarların baston yerine kullandıkları uzun sopa.
– Benzer, gibi manasında son ek.
– Baston, sopa, değnek.
– Genişlik. Zuhur, meydana çıkma. Büyük kadeh.

Leave a Reply