Bingi

Kemerler üzerine oturtulmuş kubbe ile kemerlerin arasını kapatan üçgen biçimindeki kubbe parçalarından her biri.
– Küresel bingi 1. Sivri tonoz kaburgalarının arasını dolduran küresel üçgen parçalardan her biri. 2. Bir kubbeyi taşıyan kemerlerin arasında yer alan ve kare plandan yuvarlak plana geçişi sağlayan küresel üçgen, pandantif. Tonoz bingi tromp. Yuvalı bingi duvarın alt köşesinden başlayarak kubbeye kadar gittikçe genişleyen prizmatik bölümlerden meydana gelen bingi.

Leave a Reply