Çapkun

İsim olarak kullanılır. Eski türkçe çarpmak, koşmak, at koşturmak, yağma etmekten, gelip geçici aşklar peşinde koşan, çok yürüyen, çok koşan, her yana gidip gelip bir yerde durmayan, sebatsız, açık, eşkin gidiş (at) anlamlarını taşır.
– Çapkun otuç oğlan. 16.Yüzyılda kazan’da han bulunmadığı sırada bir ara idareyi ele alan kişi.
– Seri ve yorulmaz neviden iyi bir at cinsi.
– Hızlı koşan ve yorulmayan bir at türü.

Leave a Reply