Cengiz özakıncı

Cengiz özakıncı (1954)- 1979´da yazdığı ve basımdan önce el konulan ilk kitabı marksist açıdan kemalist devrim ve yayımladığı yeni demokratik işçi birliği imzalı bildiriler nedeniyle yargılanıp 5 yıl tutsak kalan cengiz özakıncı (1954.

Leave a Reply