Dikili taş

Bir kişinin ya da bir olayın anısına dikilmiş kare, daire ya da dikdörtgen kesitli tepeye doğru incelerek yükselen taş anıttır. İlkçağda mısır’da ve roma’da çok görülür. Bazı dikili taşlardan güneşe göre zamanın saptanmasında da yararlanılırdı.

Leave a Reply