Ettirgen eylem

Taşıdığı kavram bir nesneye aktarılabilen çatılı eylem, °faktitif geçişli eylem kök ya da gövdelerine “-ir-, -tir-, -t-” eklerinden birinin ya da ikisinin üst üste getirilmesiyle kurulur.

Leave a Reply