Fakirizm

Hint felsefesinde insan vücudu bütün kötülüklerin kaynağı sayıldığından, bedene eziyeti ruhun kurtuluşu ve mutluluğu için gerekli gören çilekeşlik, hint dervişliği.
– Hindistan’da fakir denilen ve kendilerine türlü işkenceler yaparak kötülüklerden arınabileceklerine, ideal insana ulaşabileceklerine inanılan düşüncedir.

Leave a Reply