Frigler

Mö: 1200 yıllarında, ege göçleriyle anadolu’ya gelen, hitit devleti’nin varlığına son vererek
sakarya ırmağı çevresine yerleşip bir devlet kuran ilkçağ topluluğudur. Frigya devleti’nin başkenti gordion kenti olup, tarım ve hayvancılıkla geçinmişlerdir. Mö: 676 yılında da egemenlikleri altındaki kimmerler’in ve lidyalılar’ın saldırılarıyla yıkılmışlardır. Tarımsal üretimi yasalarla güvence altına alan frigler halı, kilim dokumacılığı ve demircilik alanlarında da gelişmişlerdir.

Leave a Reply