Gazâli

Gazali Muhammed el-gazali, hicri 450, miladi 1058 yılında horasan´ın tüs şehrinde doğdu. 1077´Den 1085´e kadar imamu´l-haremeyn el-cuveyni´den ders aldı. Onun vefatından sonra nizamu´l-mülk´ün yanına gitti. Onun ilmi ünvanı olan bağdat nizamiye medresesi başmüderrisliğine atandı. Bu medresede sayıları 300´e varan öğrenciye ders verdi. Altı ay kadar devam eden ciddi bir ilmi şüpheciliğe kapıldı. Hayatının bundan sonraki devresinde yaşamını zühd ve ibadetle geçirdiği biliniyor. 1111´De doğduğu yer olan tüs´de vefat eden gazali yetmişe yakın eser yazmış, bunların önemli bir kısmı da türkçeye çevrilmiştir.

Leave a Reply