Gazete

Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için, yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın.
– Fr. Genellikle günlük çıkan ve büyük boy olan neşriyat organı. (Bak: mürcif).

Leave a Reply