Gözlemci

Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit. Bir konferans, kongre vb. Ne katılan, genellikle söz alma ve önerge verme hakkı olmayan, toplantıları kendi veya başkası adına izleyen kimse, müşahit.

Leave a Reply