Hatıl

Duvarı berkitmek için taşların arasına yatay olarak yerleştirilen direk.
– 1. Yığma yapıda, ağırlığı yatay olarak dağıtmak ve duvarların düşey doğrultudaki çatlamalarını önlemek üzere duvarın içine yatay olarak boydan boya uzatılan ahşap, tuğla veya beton bağlama ögesi. 2. Kiriş. Bkz. Kara bodos hatılı.
– Örme duvarlarda gerek duvarın stabilitesini sağlamak gerekse duvar üzerinin tesviyesini sağlamak amacıyla yapılan,duvarın eğimine uygun biçimde yatay veya eğimli olarak günümüzde genelde betonarmeden yapılan kiriş.
– Duvar berkitme direği.
– Taş duvarı takviye etmek için her bir-iki metrede çekilen tuğla veya kereste tabakası.

Leave a Reply