Helenistik

Büyük iskender’den sonraki yunan sanatı, tarihi, kültürüyle ilgili olan.
– Büyük iskender döneminden sonraki tarihsel dönemi niteleyen terim: helenistik sanat.

Leave a Reply