Hıristiyanlık

Hıristiyan dini, isa peygamberin kurduğu din, °isevilik, °nasranilik.
– Hristiyanlığın kurucusu nasıralı isa’dır ( 0-30 ). Yahudilerin son peygamberi malaki kitabında yeni bir peygamberin ( ilya ) gönderileceğini bildirmişti. İnanışa göre gönderilen bu peygamber hz. İsa’dır. Hristiyanlık bütün insanların kardeşliğine dayanan evrensel bir düşünce getiriyordu. İnsanların tümü aynı babanın çocuklarıydı. İnsanlar ancak sevgiyle birbirlerine bağlanabilirlerdi. Sevmek içinse, eşitlik gerekir. Eşitlik varsıllıkla sağlanamayacağına göre, yoksullukta sağlanabilirdi. Gerçek erdem yoksulluktaydı. Tanrı katına ancak yoksullar ulaşabilirlerdi. İsa’nın yaptıkları ve söyledikleri, 90 yıllarında; matta. Marcos. Luka ve yuhanna tarafından dört incil’de anlatılmıştır. Hristiyanlık, ilk biçimleriyle bir yahudi mezhebi olarak belirmiş, hz. İsa’nın öldürülmesinden sonra, tarsuslu pavlos’la sistemleşerek yaygınlaşmıştır.
– (bak: isevî).

Leave a Reply