Hürriyet ve itilaf fırkası

1911-1922 yıllarında osmanlı devleti’nde etkinlik gösteren ingiliz yanlısı, siyasal islamcı
bir partidir. İttihat ve terakki fırkası’na karşı 31 mart ayaklanması’nı çıkaran ahrar partisi’nin yerine kurulmuştur. 30 Ekim 1918’de mondros ateşkes antlaşması’nın imzalanmasından sonra, anlaşma devletleri’nin güdümünde sulh ve selamet-i osmaniye fırkası ile birleşerek iktidara geldi. Ulusal kurtuluş mücadelesi veren yurtseverlere karşı haince planlar uygulamıştır.

Leave a Reply