İcra

Uygulama, yapma.
– Meteorolojide, bir kısım özel faktör yada faktörlerin etkisini ortadan kaldırmak amacıyla, doğrudan ölçülen değerleri, hesaplanan değerlerle değiştirmek. İcra işlemi daha çok yükseklik değişiminin ölçülen yer sıcaklığı ve basınç değerlerine yaptığı etkiyi yok etmek için kullanılır ve ‘deniz seviyesine icra/indirgeme’ olarak isimlendirilir. Yer sinoptik haritalarında çizilen izobarlar ve klimatolojik haritalardaki izotermler bu şekilde indirgenen bilgileri gösterir. Genellikle sıcaklık indirgemelerinde her 165 metre için 1 °c eklenir. Basınç indirgemelerinde ise sıcaklık ve yükseltiyi aynı anda içeren bir tablo kullanılır. (İndirgeme).
– Bir işi yürütmek. * Yerine getirmek. Yapma. Tatbik etme. * Vekil göndermek. * Mahkeme kararını yerine getirmek. * Suyu akıtmak. * Huk: borçlunun alacaklıya karşı ödemekle mükellef olduğu bir borcu, adlî bir teşekkül vâsıtasıyla ödetme.
– İs.1.Yapma ,yerine getirme ,2.Müz.Bir müzik eserini oluşturan notaları sese çevirme ,3. Huk.Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme ve adliyenin bu işle görevli dairesi. (Tdk.Türk.Sözl.).

Leave a Reply