İkame

Yerine koyma, yerine kullanma. Ayağa kaldırma, ayakta durdurma. (Dava için) açma. (Sıfat)yerine konulan, yerine geçen (şey).
– Yerine koyma.
– Ortaya getirmek.
– Oturtmak. Mukim olmak. Yerleştirmek. İskân eylemek. Bulundurmak. Meydana koymak. Vücuda getirmek. Dâva açmak. Ayağa kaldırmak. Kıyam etmek.
– Yerine koyma, yerine kullanma.

Leave a Reply