İndigenismo

Sömürge döneminin kalıntısı olan yarı feodal sistemin altında ezilen kızılderili yığınlarının davasını savunmak amacıyla,1920’lere doğru latin amerika’da,özellikle and ülkelerinde ortaya çıkan siyasal-toplumsal hareket (milliyet-büyük larousse).
– Kızılderili uygarlığının latin amerika’da oynadığı rolü ön plana çıkaran öğretiler ve siyasetler bütünü (milliyet-büyük larousse).

Leave a Reply