İnfaz

(bir yargıyı) yerine getirme, uygulama. (Eskimiş)birine sözünü geçirme.
– Yerine getirme.
– Sözünü geçirme. Bir hükmü yerine getirme. * Aldığı emre göre birisini öldürme. * Öte tarafa geçirme.

Leave a Reply