İshakiyye köşkü

Sadrazam ishak paşa tarafından sultan ikinci bayezid için, topkapı surları dahilinde yaptırılmış olan köşkün adıdır. Bânisinin ismine nisbetle bu adı almıştır. (O.T.D.S.).

Leave a Reply