İstiare

Bir kelimeyi başka anlamda kullanma.
– Ariyet istemek. Ödünç almak. Birinden iğreti bir şey almak. * Edb: bir kelimenin mânasını muvakkaten başka mânada kullanmak; veya herhangi bir varlığa, ya da mefhuma asıl adını değil de, benzediği başka bir varlığın adını verme san’atına istiare denir.Cesur ve kuvvetli bir insana “arslan, kurnaz bir kimseye “tilki” demekle istiare yapmış oluruz.

Leave a Reply