Kalenderî

F. Feylesofluk; kalenderlik; dervişlik; serserilik. * Edb: halk edebiyatı tâbirlerindendir. Halk şâirleri “mef’ulü, mefaîlü, mefaîlü, feûlün” vezninde tanzim ettikleri gazele bu adı verirler.

Leave a Reply