Kerpiç

Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla.
– 1. Balçıktan yapılan ve kalıplanarak günaşta kurutulan çiğ tuğla. Kerpiç, iyice özlendirilmiş balçık, içine saman sapları karıştırılarak tuğla biçimindeki tahta kalıplara dökülüp sıkıştırılarak ve önce gölgede sonra güneşte kurutularak yapılır. 2. Kerpiçten yapılmış: kerpiç yapı.

Leave a Reply