Kinizm

İnsanın erdem ve mutluluğa, hiçbir değere bağlı olmadan, bütün gereksinmelerden sıyrılarak bağımsız olarak erişebileceğini savunan antisthenes’in öğretisi, sinizm.
– Sokrates’in talebesi antisthenes’in mutluluğu toplum dışı yaşayışta arayan felsefe okulu. Köpeksilik . ( Güneş 5 dilde ans.Sözl.).

Leave a Reply