Klasik tiyatro

Rönesans’ta italya’da başlamış ve xvıı. Yüzyılda fransa’da cornellie ve racine’nin yapıtlarında doruğunu bulmuş olan tiyatro akımı. Xvıı. Yüzyılda italya’da alfieri’nin oyunlarına dek etkisini sürdürmüştür. Klasik tiyatronun temel temel nitelikleri düzenlilik, usculuk, duruluk ve belirginlik, idealleştirme ve ağırbaşlılık olarak özetlenebilir.

Leave a Reply