Ladda

1. Amphion’un kızı, topal ve çirkin olduğundan arkadaşları tarafından hor görülen ladda aetion ile evlenmişti.
– 2. Bu çirkin kadından doğacak çocuğun bir gün korinthos’a kral olacağını tanrılar haber verdiklerinden, çocuğun öldürülmesi için on seçme katil yollandı. Ancak çocuğun masumiyeti karşısında katillerin hiç biri ona zarar vermeye kıyamamışlardı.

Leave a Reply