Lale üslubu

Lale devrinde gelişmiş olup, mimaride yeni bir uslubun doğuşunu sağlamaksızın süslemeciliğe lale ögesini getirmiş olan akım. Bu dönemin yapıtları patrona halil ayaklanması ile harap olmuştur. O dönemden kalmış olan en önemli yapıt sultanahmet’teki ııı. Ahmet çeşmesi’dir.

Leave a Reply