Limbo

Irmaklarda, sığ sularda yük taşıyan bir tür tekne. Bir ticaret gemisinin içindeki yükü, bordasına yanaşan başka bir gemiye aktarma işlemi.
– Bir şeyin bir taraftan diğer tarfa aktarılması. (Marmara etmek sadece sıvı içindir.).
– 1. Katolik ilahiyatında cennet ile cehennem arasındaki sınır (ans. Brit. ) , 2.Katolik hıristiyan inancına göre; günahkar doğan bebeklerin vaftiz edilmeden ölmesi halinde kalacakları cennetle cehennem arasındaki sonsuz boşluk.( Sözl.Otom. Portakal ) ,3. Nehirlerde ve sığ sularda kullanılan bordaları düz,yassı kayık. ,4. Bir ticaret gemisinin içindeki yükü,bordasına yanaşan başka bir gemiye aktarma işlemi ,”limbo etmek” ; aktarma işini yapmak . ( Meyd.Lars.).
– Irmaklarda, sığ sularda yük taşımakta kullanılan bir tekne.

Leave a Reply