Malaz

İçinde ürün (mahsül) olmayan ve ancak mer’a olarak kullanılan yerlere bu adı verir.
– Sürülmemiş ot bürümüş toprak.
– Sürülmüş toprak. * Sular altında kalmış tarla.
– 1. Sulak yer , 2.Sürülmemiş, ot bürümüş toprak , 3. Su altında kalan ,su basmış tarla . 4. Türkmenler içinde; ürün,mahsül olmayan ve ancak mer’a olarak kullanılan yerlere de bu ad verilir.

Leave a Reply