Mehter

Mehterhane takımında görevli kimse. Osmanlılarda, çadırlara bakan uşak.
– Osmanlılarda askeri müzik takımı.
– (mih-ter) f. Daha büyük. * Reis. * Seyis. Osmanlı askeri mızıkası ve buna mensub müzikçiler. * Vaktiyle bâb-ı âli çavuşu. * Rütbe, nişan veya vazife alanların evlerine müjde götürenler. * Tanzimattan önce pâdişah çadırını kurmağa vazifeli asker. * At uşağı.
– Çadırlara bakan uşak.

Leave a Reply