Millet mektebi

Türkiye’de 1928 yılındaki harf devrimiyle arap alfabesi’nin yerini alan latin kökenli türk
alfabesi’ni halka öğretmek amacıyla açılan okuma-yazma kurslarına verilen addır. 16-45 Yaşlarındaki herkesin bu kurslara katılması zorunluydu. 1936 Yılında halkevlerinin kurulması ve yaygınlaşmasıyla millet mektepleri kapanmıştır.

Leave a Reply