Min

Arabçada harf-i cerrdir. 1- Mekân ve bir şeye başlamayı ifâde eder.Meselâ: $ “haftadan haftaya” da olduğu gibi.2- Teb’iz için olur. Meselâ: $”kim bir kavme benzemeğe özenirse onlardan sayılır” cümlesinde olduğu gibi. Bazılarını, bir kısmını ifâde ediyor. 3- Cinsi beyan için olur. Meselâ: $ “işlediğiniz hayrı Allah bilir” cümlesinde “min” tebyine (açıklamaya) vesile oluyor.4- Bedel-i ivâz (karşılık) için olur. Meselâ: $ “ahirete bedel, dünya hayatına râzı mı oldunuz” cümlesinde olduğu gibi.5- Tâlil (sebeb bildirmek) için olur. Meselâ: $ “Allah’tan korktuğu için ağlıyor.” Cümlesinde olduğu gibi. Önündeki kelime mef’ulün leh olur.6- İstiğrak ifadesi için olur. Gâyet, hiç bir, hiç… Gibi. “Bize hiç bir yorgunluk dokunmadı” cümlesinde olduğu gibi. $ Bâzı fiiller mef’ul-ü bihini, “min” ile alır. Bu takdirde… Den, dan… Manası ile tercüme edilmez.7- Tahsis-i alel umum (katiyyet ifadesi) için olur. Bu da zâidedir. Meselâ: $ “hiç kimse bana gelmedi” cümlesinde olduğu gibi. Bunlardan başka “min” harf-i icerri;fasıl mânasına, birbirine zıd iki kelimeden ikincisine dahil olur. Bâ-i cerreye, an $, fi $, ind $, alâ $’ya müradif olur. $ Rubbemâ, mânasına ve sıla olur. Lâm-ı zâide ve $ müz ve ba-i kasem yerinde de kullanılır.

Leave a Reply