Popülizm

Halkçılık.
– Halkçılık akımıdır. Xıx yüzyıl’ın ikinci yarısında rusya’da ortaya çıkmış bir köycülük politikasıdır. İlk popülistler rus köylü devrimcileridir. Onlara göre devlete egemen olması gereken kesim köylülerdir. Düşünsel anlamda, idealist bir akımdır.

Leave a Reply