Russell jacoby

Russell jacoby (1945)-new york chicago wisconsin ve roshester üniversitelerinde öğrenim gördü. Amrika´ nın çeşitli üniversitelerinde ve kanada´ da toplam bilimleri ve tarih dersleri verdi.

Leave a Reply