Salahaddin-i eyyubî

(doğumu: hi: 532, mi: 1137) ehl-i salib zihniyetinin islâm dünyasına açtığı haçlı seferlerini maddeten durduran şarkın en kahraman kumandanlarından ve sultanlarından olan bu zât hakkında bir avrupalı tarihçi: “islâmın en saf kahramanı” diye bahseder.Düşmanın çokluğundan bahsederek geri dönmek isteyen kumandanlarına şöyle hitab etmiş ve az bir kuvvetle haçlı kuvvetlerini perişan etmiştir.- Madem ölümden korkuyoruz, niçin evlerimizde oturup da çocuklarımızla keyfimize bakmadık, askerliğe girdik… Bizim borcumuz, düşmanın azlığını çokluğunu kıyaslamak değil, ona karşı durmaktır…Sultan salahaddin, eyyübiye devletinin başında 24 sene kaldı. Avrupa’nın haçlı ordularını iman ve şecaatla çok defa perişan hale getirdi. Onlara mağlub olmadı. Namazını vaktinde ve cemaatla kılardı. Kerim, sabur, halim ve mütevazi idi. 57 Yaşında şam’da vefat etti. (R. Aleyh).

Leave a Reply