Sara

Bir sinir hastalığı, bir çeşit asabi hastalık.
– “yilbik, tutarık” gibi adlar da verilen bir sinir hastalığı.
– Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarak, tutarga, yilbik.
– F. Hâlis, saf, katıksız. *Hz. İbrahim’in (a.S.) Birinci zevcesinin ismi.

Leave a Reply