Şeyh

Tarikat kurucusuna, bir tarikatta en yüksek dereceye ulaşmış olan kimseye, tarikat büyüklerine veya tarikat kollarından birinin başında bulunan kimseye verilen ad. Arap kabile ve aşireti başkanı.
– Pir, tarikat önderi, ihtiyar.
– Arapça’dır. “Yaşlı. Dinsel anlamda üst düzeydeki din adamı” anlamına gelir.
– Yaşlı adam. * Bir kabilenin ileri geleni. Kabile reisi. * Tarikatta müridlerin reisi. (Bak: müteşeyyih, tarikat).

Leave a Reply