Sübjektif

Öznel, nesnel karşıtı.
– Şahsi görüşe göre olan, indi.
– Fr. Bilen akıl ile alâkalı. * Eşyanın hakikatına değil de ferdin düşünce ve duygularına dayanan. Şahsî görüşe göre olan. İndî, nefsî olan.

Leave a Reply