Tag Archives: hukuk

Hukuk

Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze.
– Haklar, haklarla ilgili ilim.
– Toplumsal yaşamda kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması kamu gücüyle desteklenmiş olan toplumsal kurallar bütünüdür. Tarihsel olarak tunç çağı’nda mallarda ve üretim araçlarında özel mülkiyetin oluşması, kölecilik sisteminin uygulanması ve ticari ilişkilerin başlamasıyla hukuk kuralları oluşturulup işletilmeye başlatılmıştır. Hukuk kurallarını (yasaları) ilk kez yazılı hale getiren mö: 2750 yıllarında yaşayan sümer kralı urgakina’dır.
– (hakk. C.) Haklar. * İnsanın cemiyet hayatında riâyet etmesi lâzım gelen kaideler, esaslar, yâni; şer’i ve adli hükümler. Haklıyı haksızdan ayıran kaideler. * Şeriat kitablarında yazılı olan haklar, kanunlar ve kaideler. * Üniversitenin hukuk tahsili yaptıran kısmı. * Hukuk fakültesi.