Tag Archives: nil

Nil

Afrika’ da bir ırmak.
– Mısırda bulunan büyük bir nehir.
– Vesime adı verilen boya otu. * Çivit boyası.
– Mısır’ın bir nevi hayat menbaı olan en büyük nehrinin ismi.(Nil-i mübarek, cebel-i kamer’den çıktığı gibi, dicle’nin en mühim bir şubesi, van vilâyetinden müküs nahiyesinden, bir kayanın mağarasından çıkıyor. Fırat’ın da mühim bir şubesi, diyadin taraflarında bir dağın eteğinden çıkıyor. Dağların aslı, hilkaten bir madde-i mâyiadan incimad etmiş taşlar olduğu fennen sabittir. Tesbihat-ı nebeviyyeden olan: $ kat’i delâlet ediyor ki: asl-ı hilkat-i arz şöyledir ki: su gibi bir madde, emr-i ilâhî ile incimad eder, taş olur. Taş, izn-i ilâhî ile toprak olur. Tesbihteki arz lâfzı, toprak demektir. Demek o su, çok yumuşaktır; üstünde durulmaz. Taş çok serttir, ondan istifade edilmez. Onun için hakîm-i rahîm, toprağı taş üstünde serer, zevilhayata makarr eder. S.).
– Eski dilde çivit.
– Mısır’da 1915 yılında ihdas edilen bir nişan.