Tag Archives: resim terimleri

Uyum

Bir yapıtın parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk, armoni.
– Bütünü meydana getiren ilgili öğelerin/parçaların kendi aralarındaki iletişimi. W.Kandinsky’e göre : “armoni, kompozisyondur.” Müzikten ödünç alınan bu terim, resim unsurlarının tatmin edici veya hoşa gidecek biçimde düzenlendiği duygusunu dile getirir.(Harmony).

Ton

İnsan veya çalgı sesinin yükseklik veya alçaklık derecesi.
– Belirli bir rengin doygunluğu.
– Boyalı bir cismin planlarının aydınlık ve karanlık dereceleri. Nesnelerin çeşitli bölgeleri birbirleriyle karşılaştırıldıklarında, aralarındaki açıklık ve koyuluk farklarına ton denir.(Tone).