Tag Archives: sistem

Sistem

Dizge. Düzen.
– Fr. Bir bütün meydana getirecek şekilde, karşılıklı olarak birbirine bağlı unsurların hepsi. * İlimde bir bütün meydana getirecek esasların hepsi. * Bir nizâm dâiresinde çalışan takım. * Proğramlı çalışmak. * Manzume.
– 1700′ lü yıllarda j.Law tarafından tasarlanıp uygulanan kredi ve maliye düzenlerinin tümü, ekonomi.