Tag Archives: taşizm manası

Taşizm

“lekecilik”,bir soyut resim anlayışı . Fransızca terim tache (leke) sözcüğünden türetilmiştir. Resim sanatında düzensiz renk lekelerini ve damlalarını kullanan sanatçıların tutumunu nitelemek için kullanılır. Bu anlayış sanatsal yaratıda rastlantısallığı ön plana almaktadır. Önemli temsilcileri c. Bryen, j. Atlan ve g. Mathièu’dur.