Tağay

Eski türkçede anne soyunu bildiren sözcük”tağay” idi ve annenin erkek kardeşi olarak kullanılıyordu.Bu sözcüğe kız kardeş anlamına gelen “eçe” sözcüğü eklenerek “tağayeçe ” sözcüğü elde edilmiş ve dayının kız kardeşi yani teyze anlamında kullanılmaya başladı. Bu sözcükler için zaman içinde farklı açıklamalar da geliştirilmiş.Farsça (dadı,sütnine ) ile dayı sözcüğünün ortak bir kökü olabileceği söyleniyor.Ayrıca dayanılan,güvenilen kimse olarak “dayı” sözcüğü kız kardeşinin çocuklarıyla ilgilenen kişi anlamlı diyebiliriz. Anne soyunun öne çıkarılması belki de geçmişte bir dönem “anaerkil ” bir toplum yapısına işaret ediyor olabilir.

Leave a Reply