Tekrir

Tekrarlama.
– Tekrar etme, bir daha yapma, söyleme, tekrarlama. * Edb: sözün tesirini kuvvetlendirmek için bir sözü bile bile tekrar etme san’atı. * Tecvidde: harf okunduğu zaman dilin sürçmesine denir. Râ harfine âid olan bir sıfattır. Buna mükerrir harfi de denir.

Leave a Reply