Teşkilat ı mahsusa

İttihat ve terakki partisi’nin 1914 yılında kurduğu yarı askeri gizli örgüttür. Kuruluş amacı,
osmanlı sınırları dışındaki türk ve müslümanlar arasındaki dayanışmayı artırarak direnişler düzenlemektir. I. Dünya savaşı’nda ruslara ve ingilizlere karşı bir çok eylem düzenledi. Savaştan sonra, dağılan örgütün üyeleri karakol cemiyeti’nin kuruluşunda etkin rol oynadılar.

Leave a Reply