Velayet

Velilik. Yetke, sulta, otorite.
– Velilik, ermişlik.
– Veli olan kimsenin hali. Velilik, dervişlik. * Dostluk. * Sadakat. * Başkasına sözünü geçirmek. Bir şeye kudret cihetiyle bizzat mutasarrıf olmak. (Bak: veli).

Leave a Reply